Projecten

Opdrachtgever

Diensten

Dorpsontwikkelingsplan Procesarchitectuur Moderator

Dorpsontwikkelingsplan Vilt

Het groeiproces van de kern Vilt is gestimuleerd door begeleiding in het maken van een ontwikkelingsplan vanuit een eigen en gedragen visie en een missie voor de toekomst. De initiatiefnemer is het ‘Kernoverleg Vilt’, waarbij de gemeente Valkenburg a/d Geul een faciliterende rol op zich nam.

Op basis van de input uit bewonersavonden en themawerkgroepen is een integrale dorpsvisie gemaakt met een projectenprogramma ter uitvoering van de visie. Het proces is geregisseerd en de visie is geproduceerd.