Over Siecker Advies & Management

Bureau Burgerkracht! is de schakel van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.

De taak van de externe coördinator binnen het Bureau Burgerkracht! is, inwoners van wijken te stimuleren initiatieven te nemen op het terrein van zelfsturing/burgerparticipatie, hen te ondersteunen in de processen en alles wat daar bij komt kijken.

De taak van de interne procescoördinator is het scharnierpunt zijn tussen externe processen/activiteiten en de interne organisatie. Hier komen alle initiatieven binnen, die voortkomen uit de processen van zelfsturing en burgerparticipatie. 

De interne procescoördinator overlegt met managementleden (met name gericht op prioriterings-, inzet en planningsvraag of behoefte vanuit de kernen) en met vak-ambtenaren (gericht op die producten die de gemeente levert vanuit zijn vakgebied) in een Projectenoverleg. Hier vindt overleg plaats over de kansrijke burgerinitiatieven.

Deze kunnen dan vervolgens in de afdelingen en door de vak-ambtenaren als reguliere projecten worden begeleid. De prioritering en planning worden bepaald in een overleg tussen de portefeuillehouders onderling en met het management. Daarnaast worden vanuit Bureau Burgerkracht! alle betrokken medewerkers periodiek over de stand van zaken van verschillende activiteiten/projecten geïnformeerd.

Partners

Kantoor